תנאים ומדיניות

אתר משחקים מופעל מטעם חברת Netolink (להלן: "החברה") ולפיכך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות זהה לתנאי החברה בהתאם לשינויים המותאמים לאתר זה.

בנוסף לאמור לעיל, חלים הוראות אלו:

האתר מציג את המשחקים השונים באתר ומאפשר לשחק ישירות באתר. יחד עם זאת, האתר או החברה אינם אחראים על המשחקים ואינם אחראים לכל התנהלות משפטית או פיננסית בין המפעילים או היוצרים של המשחקים, לבין משתמשי אתר זה. כל תביעה כאמור, תידחה על הסף.