Nature Strikes Back

Nature Strikes Back (הטבע מכה בחזרה) הוא משחק אסטרטגיה ומחשבה. הדמויות (השומרים) צריכות להיות חזקות כדי להדוף את גלי ההתקפות ולהביס את הבוסים שלהם